Takstblad fra 2024

Godkendt af kommunalbestyrelsen i Viborg kommune.

 

Driftsbidrag:

Exkl.moms

Inkl.moms

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig med egen stikledning.

420,-

525,-

-       -      -        -    -            /-        -       fælles  stikledning.

240,-

300,-

Måleradministration pr. måler op til Q3 6,3 kbm/timen.

200,-

250,-

Måleradministration pr. måler over Q3 6,3 kbm/timen

700,-

875,-

 

Forbrugsbetaling pr. kubikmeter.

5,60

7,00

Statsafgift af ledningsført vand pr. kubikmeter.

6,18

7,725

Gebyr til grundvandssikring pr. kubikmeter.

0,19

0,2375

I ALT pr. kubikmeter

11,97

14,96

  

Anlægs- og tilslutningsbidrag:

Exkl.moms

Inkl.moms

Hovedanlægsbidrag: Beboelse med egen stikledning.         (faktor 1,0)

12.000,-

15.000,-

-                                 Beboelse med fælles stikledning.        (faktor 0,9)

9.000,-

11.250,-

-                                 Øvrige forbrugere    0 – 500   kbm/år   (1xbidrag)

12.000,-

15.000,-

-                                 -                           501 – 2000 -     /-  .   (2xbidrag)

24.000,-

30.000,-

-                                 -                         2001 -  5000 -     /-  .   (3xbidrag)

36.000,-

45.000,-

Forsyningsledningsbidrag i byzone         pr. ejendom/matr.  Note 1 & 2

5.000,-

6.250,-

Forsyningsledningsbidrag i  landzone  1   -    -             -      Note 3

21.000.-

26.250,-

-                                         - landzone  2   -    -             -      .  -

25.000,-

31.250,-

-                                         - landzone  3   -    -             -      .  -

31.000,-

38.750,-

-                                         - landzone  4   -    -             -      .  -

Note 5

 

-                                         - landzone  5  -    -             -      .  -

Note 5

 

Stikledningsbidrag Ø 32-40 pr. stk.                                    Note 3

6.000,-

7.500,-

Stikledningsbidrag Ø 50-63 pr. stk.                                    Note 3

8.000,-

10.000,-

 

Note 1: Inden for det ved byskilte afgrænsede område, samt Mosevej Ø., Kærvej, Vandværksvej & Alskovvej V..

Note 2: Forsyningsledningsbidrag betales ikke, hvis byggemodningsforetagendet har betalt de faktiske udgifter ved etableringen eller forsyningsledningen tilhører det oprindelige ledningsnet inden for byzonen.

Note 3:  Zone 1 = Stadionvej, Rørgårdsvej Ø. Høgildvej.  Zone 2 = Vallerbækvej, Alskovvej Ø.  Zone 3 = Årestrupvej, Vestermarksvej.  Zone 4 = Åhusevej, Rørgårdsvej V.  Zone 5 = Viborgvej, Sangildvej.

Note 4: Stikledningsbidrag betales kun, hvis denne ikke er omfattet af etableringen eller skal nyetableres.

Note 5: Bidraget udgør de aktuelle udgifter ved etablering fordelt på antal mulige tilslutninger. Ved en senere tilslutning pristalsreguleres beløbet.

Ved forbrug over 5001 kbm fastsættes hovedanlægsbidraget efter forhandling.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, eller tilbygning opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

 

Gebyrer

Exkl.moms

Inkl.moms

Gebyr for skr. oplysninger til advokat/ejendomsmægler ved handel

150

187,50

Rykkeskrivelse ved ikke rettidig betaling.

100

momsfrit

Genåbningsgebyr inkl. omkostninger ved lukning.

500

625

Nedtagning af måler og nedlæggelse af stikledning

5000

6.250

Udskiftning af beskadiget måler eksklusiv nypris for måler

500

625

Forbrugerønske om kontrol af måler uden efterfølgende fejlvisning

800

1.000

Gebyr for tilslutning forud for (frostsikret) montering af måler

600

750

 

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af kommunalbestyrelsen, Viborg kommune, den 27. november 2023 (sagsnr.: VK 23/30481)