Driftsstatus

1 - Den 07. Jul. 2019 - 20:46:53 skrev Niels Christian Ravn
Ledningsbrud.
Ledningsbrud ca. kl.0800 på Bøgevej nr. 33.
Vil påvirke vandforsyningen til Ahornvej, Egevej og Bøgevej.
Reparation afsluttet kl. 1430.
2 - Den 20. May. 2019 - 10:13:43 skrev Niels Christian Ravn
Oplysninger vedrørende chlorothalonil-amidsulfonsyre.
Karup Vandværk har efter henstilling fra myndighederne fået kontrolleret drikkevandet for det formodede sundhedsskadelige pesticid/pesticidrest "Chlorothalonil-amidsulfonsyre".

Analyserapporter fra analysefirmaet "Eurofins" udviser INGEN målelige koncentrationer af stoffet (<0,01 mikrogram pr. liter.
3 - Den 15. Apr. 2019 - 12:45:15 skrev webmaster
Test
Systemtest
Vandværkets bestyrelse anmoder om, at der ved observationer af uregelmæssigheder i vandforsyningen såsom brud på ledningsnettet, åbne brandhaner eller utætheder ved stophaner og lignende, hurtigst muligt rettes henvendelse til værkets driftsbestyrer:

Vagthavende 20 25 50 30

Der herefter vil tage aktion og iværksætte det fornødne. Opnås ikke kontakt til driftsbestyreren. Anmodes om, at der ringes til en af de øvrige under afsnittet ”Kontakt” anførte, enten Forretningsføreren eller en i bestyrelsen. Vandværkets bestyrelse vil gøre opmærksomt på, at vandværkets ansatte kun aflønnes for et aftalt antal arbejdstimer pr. uge, og ikke betales for tilkald døgnet rundt. Der kan derfor ved uregelmæssigheder i vandforsyningen være situationer, hvor afhjælpningen af driftsforstyrrelser må afvente tilstedeværelse af personel. Bestyrelsen vurderer pt., at denne model ud fra økonomiske årsager opfylder forbrugernes ønsker om levering af vand til den økonomiske mest forsvarlige pris. Vel vidende, at uregelmæssigheder i vandforsyningen, ved eksempelvis brud på ledningsnettet, er ubehagelig og ofte ubelejligt, men heldigvis ikke medfører katastrofale eller livstruende situationer.